• Pallet Vuông

  Tải Trọng Tĩnh: 100 kg

  Trọng Lượng: 2.9 kg (+/- 0.5 kg)

  Chất Liệu: HDPE nguyên sinh

  MS:594
 • Pallet Đơn

  Tải Trọng Tĩnh: 1000 kg

  Trọng Lượng: 5.5 kg (+/- 0.5 kg)

  MS:327