Sản Phẩm HINO

 • Hộp Khăn Giấy HINO

  120 x 120 x H85 mm (dùng giấy vuông)

  120 x 120 x H112 mm (dùng giấy tròn)

   

  MS:621
 • Tủ A4 HINO

  1 Tầng        604-1          262 x 345 x 140

  2 Tầng        604-2          262 x 345 x 261

  3 Tầng        604-3          262 x 345 x 382

  4 Tầng        604-4          262 x 345 x 506

  MS:604 HINO