Thùng Sơn - Xô Nhớt

 • Xô Nhớt

  18L: 320 (Miệng) x 265 (Đáy) x H370 (Cao) mm

  20L: 320 (Miệng) x 270 (Đáy) x H390 (Cao) mm

 • Thùng Sơn Quai Nhựa

  Kích Thước:

  3.8L: 204 (Miệng) x 200 (Đáy) x H 185 (Cao) mm

  5L:    201 (Miệng) x 188 (Đáy) x H 242 (Cao) mm

 • Thùng Sơn Quai Sắt

  Kích Thước:

  5L:   224 (Miệng) x 211 (Đáy) x H192 (Cao) mm

  6L:   205 (Miệng) x 175 (Đáy) x H240 (Cao) mm

  10L: 275 (Miệng) x 260 (Đáy) x H254 (Cao) mm

  12L: 270 (Miệng) x 235 (Đáy) x H280 (Cao) mm

  15L: 315 (Miệng) x 294 (Đáy) x H330 (Cao) mm

  18L: 330 (Miệng) x 313 (Đáy) x H351 (Cao) mm

  20L: 355 (Miệng) x 315 (Đáy) x H361 (Cao) mm

  22L: 350 (Miệng) x 270 (Đáy) x H365 (Cao) mm

 • Thùng B Không Nắp (Có Quai Sắt)

  Kích thước:

  10L: 247 (Miệng) x 210 (Đáy) x 255 (Cao) mm

  15L: 284 (Miệng) x 240 (Đáy) x 328 (Cao) mm

  20L: 300 (Miệng) x 247 (Đáy) x 360 (Cao) mm