Hộp Nhựa

 • Hộp Vuông Quai Cài

  Kích Thước:

  Hộp Vuông Quai Cài Nhỏ: 155 x 155 x H65 mm

  Hộp Vuông Quai Cài Nhỏ: 190 x 190 x H75 mm

  Hộp Vuông Quai Cài Nhỏ: 220 x 220 x H85 mm

  MS:432 - 433 - 434
 • Hộp Vuông

  Kích Thước:

  Hộp Vuông Nhỏ:    135 x 125 x H55 mm

  Hộp Vuông Trung: 155 x 145 x H65 mm

  Hộp Vuông Lớn:    185 x 170 x H70 mm

  MS:429 - 425 - 430
 • Hộp Super Look Tròn

  Kích Thước:

  Hộp Super Look Tròn Nhỏ:    Ø110 x H60 mm

  Hộp Super Look Tròn Trung: Ø145 x H73 mm

  Hộp Super Look Tròn Lớn:    Ø180 x H82 mm

  MS:502 - 503 - 504
 • Hộp Super Look Cao

  Kích Thước:

  Hộp Super Look Cao Nhỏ: Ø124 x H120 mm

  Hộp Super Look Cao Lớn: Ø153 x H153 mm

  MS:488 - 489
 • Hộp Quai Cài

  Kích Thước:

  Hộp Quai Cài Nhỏ (310):    230 x 130 x H120 mm

  Hộp Quai Cài Trung (333): 290 x 180 x H135 mm

  Hộp Quai Cài Lớn (313):    330 x 210 x H140 mm

  MS:310 - 333 - 313
 • Hộp Lạnh

  Kích Thước:

  Hộp Lạnh Nhỏ (298):    180 x 120 x H60 mm

  Hộp Lạnh Trung (283): 230 x 140 x H80 mm

  Hộp Lạnh Lớn (284):    260 x 170 x H90 mm

  MS:298 - 283 - 284
 • Hộp Dụng Cụ

  Kích Thước:

  Hộp Dụng Cụ Nhỏ (322): 380 x 180 x H140 mm

  Hộp Dụng Cụ Lớn (412): 435 x 235 x H195 mm

  MS:322 - 412
 • Hộp Cao

  Kích Thước:

  Hộp Cao Nhỏ (422):    130 x 80 x H120 mm

  Hộp Cao Trung (421): 160 x 90 x H150 mm

  Hộp Cao Lớn (419):    190 x 110 x H170 mm

   

  MS:422 - 421 - 419
 • Hộp Bộ (550 – 551 – 552)

  Kích Thước:

  Hộp 550: 146 x 110 x H76 mm

  Hộp 551: 182 x 135 x H88 mm

  Hộp 552: 215 x 158 x H99 mm

   

  MS:550 - 551 - 552
 • Hộp (542 – 543 – 544)

  Kích Thước:

  Hộp 542: 155 x 155 x H95 mm

  Hộp 543: 190 x 190 x H120 mm

  Hộp 544: 220 x 220 x H140 mm

   

   

  MS:542 - 543 - 544
 • Hộp (469 – 470 – 471)

  Kích Thước:

  Hộp 469: 235 x 155 x H95 mm

  Hộp 470: 280 x 180 x H115 mm

  Hộp 471: 325 x 210 x H135 mm

  MS:469 - 470 - 471
 • Hộp (467 – 468)

  Kích Thước:

  Hộp 467: 140 x 140 x H120 mm

  Hộp 468: 145 x 145 x H165 mm

  MS:467 - 468