Hộp Nhựa

 • Hộp Nhựa Hita

  Kích thước:                                  Thể tích:

  609: 136 x 96 x H50 mm            260ml

  610: 136 x 96 x H75 mm             450ml

  611: 190 x 136 x H67 mm            910ml

  612: 190 x 136 x H100 mm          1.5L

  613: 273 x 190 x H71 mm            2.1L

   

  MS:609 - 610 - 611 - 612 - 613
 • Hộp Super Look Tròn

  Kích thước:

  Hộp Super Look Tròn Nhỏ:    Ø110 x H60 mm

  Hộp Super Look Tròn Trung: Ø145 x H73 mm

  Hộp Super Look Tròn Lớn:    Ø180 x H82 mm

  MS:502 - 503 - 504
 • Hộp Super Look Cao

  Kích thước:

  Hộp Super Look Cao Nhỏ: Ø124 x H120 mm

  Hộp Super Look Cao Lớn: Ø153 x H153 mm

  MS:488 - 489
 • Hộp (542 – 543 – 544)

  Kích thước:

  Hộp 542: 155 x 155 x H95 mm

  Hộp 543: 190 x 190 x H120 mm

  Hộp 544: 220 x 220 x H140 mm

   

   

  MS:542 - 543 - 544
 • Hộp (409 – 410 – 411)

  Kích thước:

  409: 175 x 125 x H75 mm

  410: 220 x 145 x H105 mm

  411: 260 x 185 x H120 mm

  MS:409 - 410 - 411
 • Hộp Bộ (550 – 551 – 552)

  Kích thước:

  550: 146 x 110 x H76 mm

  551: 182 x 135 x H88 mm

  552: 215 x 158 x H99 mm

   

  MS:550 - 551 - 552
 • Hộp Bộ (369 – 368 – 367)

  Kích thước:

  369: 145 x 100 x H92 mm

  368: 200 x 130 x H120 mm

  369: 240 x 170 x H140 mm

  MS:369 - 368 - 367
 • Hộp Vuông Quai Cài

  Kích thước:

  432: 155 x 155 x H65 mm

  433: 190 x 190 x H75 mm

  434: 220 x 220 x H85 mm

  MS:432 - 433 - 434
 • Hộp Vuông

  Kích thước:

  429: 135 x 125 x H55 mm

  425: 155 x 145 x H65 mm

  430: 185 x 170 x H70 mm

  MS:429 - 425 - 430
 • Hộp Lạnh

  Kích thước:

  298: 180 x 120 x H60 mm

  283: 230 x 140 x H80 mm

  284: 260 x 170 x H90 mm

  MS:298 - 283 - 284
 • Hộp Cao

  Kích thước:

  422: 130 x 80 x H120 mm

  421: 160 x 90 x H150 mm

  419: 190 x 110 x H170 mm

   

  MS:422 - 421 - 419
 • Hộp Bộ (406 – 407 – 408)

  Kích thước:

  406: 250 x 190 x H260 mm

  407: 270 x 210 x H290 mm

  408: 330 x 240 x H310 mm

  MS:406 - 407 - 408