Thùng Nhựa

 • Thùng Nhựa Trong

  Mã sản phẩm: 486 – 347 – 398

  Kích Thước:

  Thùng Nhựa Trong 10L (486): 380 x 270 x H145 mm

  Thùng Nhựa Trong 15L (347): 455 x 310 x H170 mm

  Thùng Nhựa Trong 28L (398): 570 x 390 x H220 mm

 • Thùng Đa Năng

  Kích thước:

  Thùng Đa Năng 30L (523):   527 x 372 x H270 mm

  Thùng Đa Năng 60L (524):   617 x 434 x H340 mm

  Thùng Đa Năng 80L (372):   630 x 430 x H380 mm

  Thùng Đa Năng 90L (525):   710 x 498 x H412 mm

  Thùng Đa Năng 120L (546): 750 x 520 x H460 mm

  Thùng Đa Năng 140L (526): 803 x 575 x H484 mm

  MS:523-524-372-525-546-526