• Thùng Gạo

  Mã sản phẩm: 348 – 338 – 281 – 280 – 339 – 308

  Kích Thước:

  Thùng Gạo 60L (348): Ø450 x H510 mm

  Thùng Gạo 80L (338): Ø530 x H575 mm

  Thùng Gạo 110L (281): Ø560 x H640 mm

  Thùng Gạo 125L (280): Ø590 x H670 mm

  Thùng Gạo 160L (339): Ø620 x H725 mm

  Thùng Gạo 220L (308): Ø680 x H810 mm