Thùng IBC Tank

 • Bồn Nhựa IBC 1000L

  Miệng Nắp Mở: Ø150 mm (+/-10 mm)

  Miệng Van Xả:  Ø50 mm (+/-10 mm)

  Thanh Van Dài: 100 mm (+/-10 mm)

  Thể Tích: 1000L

  Thể Tích Tràn: 1050L

  Trọng Lượng Chứa Tối Đa: 2013 kg

  Trọng Lượng Xếp Chồng Tối Đa: 4056 kg

  Trọng Lượng Bì: 56 +/-2 kg

  Trọng Lượng Thùng Nhựa: 14.6 +/-1 kg

  Chất Liệu Khung: Thép Mạ Kẽm

  Chất Liệu Pallet: Thép Mạ Kẽm

  Van: Van Bi DN50