• Thùng Rác Lật

    Kích Thước:

    Thùng Rác Lật Nhỏ (354):    240 x 170 x H370 mm

    Thùng Rác Lật Trung (346): 325 x 225 x H485 mm

    Thùng Rác Lật Lớn (356):    400 x 275 x H590 mm

    MS:354 - 346 - 356