• Xô Đá

  Xô Đá Nhỏ (441): Ø175 x H165 mm

  Xô Đá Trung (442): Ø200 x H190 mm

  Xô Đá Lớn Mỏng (440): Ø230 x H220 mm

  Xô Đá Lớn (440M): Ø230 x H220 mm

  Xô Đá Đại (446): Ø245 x H240 mm

  MS:441 - 442 - 440 - 440M - 446