• Tủ A4 HINO

  1 Tầng        604-1          262 x 345 x 140

  2 Tầng        604-2          262 x 345 x 261

  3 Tầng        604-3          262 x 345 x 382

  4 Tầng        604-4          262 x 345 x 506

  MS:604 HINO
 • Thùng Phuy 160L (Đai Sắt)

  Kích thước: Ø500 x H990mm (+/- 10mm)

 • Ky Rác

  Nhỏ     No. 288    350 x 230 x H340 mm
  Lớn     No. 278    310 x 300 x H650 mm

  MS:288 - 278 LITA
 • Thùng Rác Đạp Tròn

  Nhỏ     No. 602    290 x 230 x H285 mm
  Lớn     No. 603    345 x 270 x H340 mm

  MS:602 - 603 LITA
 • Thùng Rác Lật

  Nhỏ     No. 354    240 x 170 x H370 mm
  Trung  No. 346    325 x 225 x H485 mm
  Lớn     No. 356    400 x 275 x H590 mm

  MS:354 - 346 - 356 LITA
 • Thùng Rác Đạp Vuông Nhật

  Nhỏ     No. 393    290 x 190 x H290 mm
  Lớn     No. 239    340 x 230 x H410 mm

  MS:393 - 239 LITA
 • Tủ A4 LITA

  1 Tầng        604-1          262 x 345 x H140 mm

  2 Tầng        604-2          262 x 345 x H261 mm

  3 Tầng        604-3          262 x 345 x H382 mm

  4 Tầng        604-4          262 x 345 x H506 mm

  5 Tầng        604-5          262 x 345 x H624 mm

  MS:604 LITA
 • Sọt Nhựa Vuông

  Nhỏ     No. 209    275 x 275 x H295 mm
  Trung  No. 210    305 x 305 x H370 mm
  Lớn     No. 211    365 x 365 x H405 mm
  Đại      No. 212    410 x 410 x H450 mm

  MS:209 - 210 - 211 - 212 LITA
 • Sọt Tròn

  No. 230  Ø280 x H290 mm

  MS:230 LITA