• Tủ Nhí

  Tủ Nhí 3 Ngăn: 265 x 180 x H225 mm

  Tủ Nhí 4 Ngăn: 265 x 180 x H290 mm

  Tủ Nhí 5 Ngăn: 265 x 180 x H355 mm

  MS:314
 • Tủ Trung

  Tủ Trung 3 Ngăn: 400 x 295 x H405 mm

  Tủ Trung 4 Ngăn: 400 x 295 x H520 mm

  Tủ Trung 5 Ngăn: 400 x 295 x H640 mm

  MS:358