Gia dụng

 • Giỏ Bầu Quai

  No. 472   430 x 310 x H415 mm

  MS:472 LITA
 • Giỏ 2 Quai (271 – 371)

  Nhỏ   No. 271   455 x 315 x H240 mm
  Lớn   No. 371   530 x 370 x H265 mm

  MS:271 - 371 LITA
 • Giỏ 2 Quai (321 – 462)

  Nhỏ   No. 321   400 x 280 x H230 mm
  Lớn   No. 462   430 x 320 x H285 mm

  MS:321 - 462 LITA
 • Rổ Nắp Nhỏ – Lớn

  Nhỏ   No. 231  250 x 185 x H115 mm

  Lớn   No. 235  340 x 250 x H135 mm

  MS:231 - 235 LITA
 • Rổ Chữ Nhật

  No. 534   245 x 170 x H70 mm

  No. 535   285 x 200 x H73 mm

  No. 536   330 x 225 x H75 mm

  No. 537   380 x 260 x H90 mm

  No. 538   432 x 292 x H100 mm

  No. 539   495 x 330 x H115 mm

  MS:534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 LITA
 • Rổ Đôi Vuông

  Nhỏ       No. 514   195 x 195 x H70 mm

  Trung    No. 515   228 x 228 x H80 mm

  Lớn       No. 516   267 x 267 x H98 mm

  MS:514 - 515 - 516 LITA
 • Rổ Bông

  Nhỏ       No. 509   192 x 192 x H64 mm

  Trung    No. 510   229 x 229 x H78 mm

  Lớn       No. 511   270 x 270 x H92 mm

  MS:509 - 510 - 511
 • Rổ Đôi Bầu

  Nhỏ   No. 451  265 x 225 x H90 mm

  Lớn   No. 452  310 x 265 x H95 mm

   

  MS:451 - 452 LITA
 • Rổ Tròn

  No. 343   Ø440 x H140 mm

  No. 344   Ø455 x H155 mm

  No. 345   Ø540 x H180 mm

  No. 346   Ø590 x H190 mm

   

  MS:343 - 344 - 345 - 346 LITA
 • Thau Tròn

  2T8 No. 309   Ø280 x H90 mm

  3T2 No. 248   Ø300 x H100 mm

  3T6 No. 250   Ø350 x H110 mm

  4T2 No. 251   Ø400 x H130 mm

  4T8 No. 215   Ø460 x H145 mm

  5T4 No. 218   Ø540 x H185 mm

  6T2 No. 336   Ø600 x H210 mm

  MS:309 - 248 - 250 - 251 - 215 - 218 - 336 LITA
 • Thau Tắm

  Nhỏ     No.217   590 x 400 x H155 mm

  Trung  No.500   645 x 415 x H165 mm

  Lớn     No.289   730 x 445 x H205 mm

  Cồ       No.475   790 x 475 x H230 mm

   

   

   

  MS:475 - 289 - 500 - 217 LITA
 • Hộp Nhựa Hita

  No. 609     143 x 104 x H51 mm            260ml

  No. 610     142 x 102 x H76 mm            450ml

  No. 611     197 x 142 x H68 mm            910ml

  No. 612     198 x 144 x H101 mm          1.5L

  No. 613     282 x 201 x H71 mm            2.1L

   

  MS:609 - 610 - 611 - 612 - 613