• Sợi Nhựa

  Chỉ số: 300D, 400D, 600D, 900D, 1200D

  Màu sắc: Theo yêu cầu

 • Thau Tròn

  Thau 2T8 (309): Ø280 x H90 mm

  Thau 3T2 (248): Ø300 x H100 mm

  Thau 3T6 (250): Ø350 x H100 mm

  Thau 4T2 (251): Ø400 x H130 mm

  Thau 4T8 (215): Ø460 x H150 mm

  Thau 5T4 (218): Ø540 x H185 mm

  Thau 6T2 (336): Ø620 x H216 mm

 • Thau Tắm

  Thau Tắm Cồ (475):   790 x 480 x H230 mm

  Thau Tắm Lớn (289): 730 x 430 x H208 mm

  Thau Tắm Trung (500): 647 x 415 x H178 mm

  Thau Tắm Nhỏ (217):   595 x 405 x H155 mm

  MS:475 - 289 - 500 - 217
 • Xô 8L (108):   Ø240 x H230 mm

  Xô 10L (110): Ø265 x H240 mm

  Xô 12L (112): Ø290 x H260 mm

  Xô 14L (222): Ø280 x H300 mm

  Xô 18L (220): Ø290 x H320 mm

  Xô 20L (266): Ø350 x H340 mm

   

  MS:108 - 110 - 112 - 222 - 220 - 266
 • Gáo

  Gáo Nhỏ (477): 255 x 175 x H105 mm

  Gáo Lớn (478): 300 x 210 x H140 mm

  MS:477 - 478
 • Lồng Bàn

  Lồng Bàn Tiểu (387): 430 x 335 x H130 mm

  Lồng Bàn Tiểu (353): 490 x 365 x H143 mm

  Lồng Bàn Tiểu (355): 530 x 410 x H160 mm

  Lồng Bàn Tiểu (388): 590 x 420 x H190 mm

  MS:387 - 355 - 353 - 388
 • Ống Đũa Tròn

  Kích Thước: Ø130 x H190 mm

  MS:238