Pallet

 • Pallet Liền Khối 1 Mặt

  Loại: Liền Khối 1 Mặt – 4 Đường Nâng

  Tải Trọng Tĩnh: 2400 kg

  Tải Trọng Nâng: 800 kg

  Trọng Lượng: 11 kg (+/- 0.5 kg)

   

  MS:480
 • Pallet Liền Khối 2 Mặt

  Loại: Liền Khối 2 Mặt – 4 Đường Nâng

  Tải Trọng Tĩnh: 5000 kg

  Tải Trọng Nâng: 1500 kg

  Trọng Lượng: 22 kg (+/- 0.5 kg)

   

  MS:403