Bình Nắp Bật Hibox

Bình Nắp Bật Hibox

Mã số: 587 - 588
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương, Đỏ, Vàng, Xanh lá

Mã số: 587 - 588
Xóa

587: 85 x 85 x H225 mm

Dung Tích: 500 ml

588: 93 x 93 x H242 mm

Dung Tích: 700 ml

  • 39
  • 15