Bội Tròn

Mã số: 582 - 583
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Đậm, Dương Rổ, Ngọc, Đỏ, Vàng

Mã số: 582 - 583
Xóa

Bội Tròn 4T7 (582): Ø472 x H312 mm

Bội Tròn 5T2 (583): Ø520 x H335 mm

  • 52
  • 15