Ca Nhiệt

Ca Nhiệt

Mã: 297 - 292 - 299
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương, Cam, Đỏ

Mã: 297 - 292 - 299
Xóa

Kích thước:

297 (Ca Nhiệt Nhỏ):    150 x 145 x H170 mm

292 (Ca Nhiệt Trung): 175 x 160 x H220 mm

299 (Ca Nhiệt Đại):     210 x 190 x H260 mm

 

  • 33
  • 15