Ca Nhựa Trong

Ca Nhựa Trong

Mã: 519 - 520 - 521 - 522
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 519 - 520 - 521 - 522
Xóa

Kích thước

Ca Nhựa 1L No. 519 152 x 123 x H142 mm
Ca Nhựa 1L5 No. 520 172 x 141 x H161 mm
Ca Nhựa 2L No. 521 186 x 152 x H177 mm
Ca Nhựa 2L5 No. 522 200 x 164 x H191 mm
  • 33
  • 15