Ca Nhựa Trong

Ca Nhựa Trong

Mã: 519 - 520 - 521 - 522
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 519 - 520 - 521 - 522
Xóa

Kích Thước:

Ca Nhựa Trong 1L (519):    152 x 123 x H142 mm

Ca Nhựa Trong 1.5L (520): 172 x 141 x H161.5 mm

Ca Nhựa Trong 2L (521):    186 x 152 x H177 mm

Ca Nhựa Trong 2.5L (522): 200 x 164 x H191 mm

  • 33
  • 15