Cần Xé

Cần Xé

Mã: 340 - 214 - 230 - 271 - 399
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương, Ngọc Trai, Đỏ, Vàng

Mã: 340 - 214 - 230 - 271 - 399
Xóa

Kích Thước:

Cần Xé Nhỏ   (340): Ø390 x H200 mm

Cần Xé Trung (214): Ø460 x H250 mm

Cần Xé Lớn    (230): Ø530 x H260 mm

Cần Xé Đại     (271): Ø530 x H380 mm

Cần Xé Cồ      (399): Ø560 x H395 mm

  • 52
  • 15