Ghế Dựa Bông

Ghế Dựa Bông

Mã: 331 - 330
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Rổ, Đô, Đỏ

Mã: 331 - 330
Xóa

Kích Thước:

Ghế Dựa Bông Nhỏ (331): 320 x 325 x H636 mm

Ghế Dựa Bông Lớn (330): 445 x 425 x H840 mm

  • 89