Giỏ Đa Năng

Giỏ Đa Năng

Mã: 652 - 653 - 654 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA

Mã: 652 - 653 - 654 LITA
Xóa

Nhỏ      No.652     342 x 312 x H244 mm
Trung   No.653     424 x 394 x H300 mm
Lớn      No.654     491 x 452 x H359 mm

  • 15
  • 157
  • Mô tả

Mô tả