Hộp (409 – 410 – 411)

Hộp (409 – 410 – 411)

Mã: 409 - 410 - 411
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 409 - 410 - 411
Xóa

No. 409      175 x 125 x H80 mm

No. 410      220 x 145 x H105 mm

No. 411      260 x 185 x H120 mm

 

 

  • 15
  • 49