Hộp (469 – 470 – 471)

Hộp (469 – 470 – 471)

Mã số: 469 - 470 - 471
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã số: 469 - 470 - 471
Xóa

Kích Thước:

Hộp 469: 235 x 155 x H95 mm

Hộp 470: 280 x 180 x H115 mm

Hộp 471: 325 x 210 x H135 mm

  • 15
  • 49