Hộp (542 – 543 – 544)

Hộp (542 – 543 – 544)

Mã số: 542 - 543 - 544
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã số: 542 - 543 - 544
Xóa

Kích Thước:

Hộp 542: 155 x 155 x H95 mm

Hộp 543: 190 x 190 x H120 mm

Hộp 544: 220 x 220 x H140 mm

 

 

  • 15
  • 49