Hộp Bầu

Mã: 402 - 403 - 405 - 573 - 574
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 402 - 403 - 405 - 573 - 574
Xóa

Kích Thước:

Hộp Bầu Nhỏ (402): 90 x 63 x H40 mm

Hộp Bầu Nhỏ (403): 110 x 80 x H50 mm

Hộp Bầu Nhỏ (405): 130 x 95 x H55 mm

Hộp Bầu Nhỏ (573): 153 x 110 x H64 mm

Hộp Bầu Nhỏ (574): 173 x 130 x H72 mm

  • 15
  • 49