Hộp Bầu

Hộp Bầu

Mã: 402 - 403 - 405 - 573 - 574
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 402 - 403 - 405 - 573 - 574
Xóa

Kích thước:

402: 90 x 63 x H40 mm

403: 110 x 80 x H50 mm

405: 130 x 95 x H55 mm

573: 153 x 110 x H64 mm

574: 173 x 130 x H72 mm

  • 15
  • 49