Hộp Bầu

Hộp Bầu

Mã: 402 - 403 - 405 - 573 - 574
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 402 - 403 - 405 - 573 - 574
Xóa

No. 402       90 x 63 x H40 mm

No. 403       110 x 80 x H50 mm

No. 405       130 x 95 x H55 mm

No. 573       153 x 110 x H64 mm

No. 574       173 x 130 x H72 mm

  • 15
  • 49