Hộp (369 – 368 – 367)

Hộp (369 – 368 – 367)

Mã: 369 - 368 - 367
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 369 - 368 - 367
Xóa

No. 369       147 x 102 x H100 mm

No. 368       200 x 135 x H120 mm

No. 367       240 x 170 x H140 mm

  • 15
  • 49