Hộp Bộ (369 – 368 – 367)

Hộp Bộ (369 – 368 – 367)

Mã số: 369 - 368 - 367
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã số: 369 - 368 - 367
Xóa

Kích Thước:

Hộp Bộ Nhỏ (369):    145 x 100 x H92 mm

Hộp Bộ Trung (368): 200 x 130 x H120 mm

Hộp Bộ Lớn (369):    240 x 170 x H140 mm

  • 15
  • 49