Hộp Bộ (406 – 407 – 408)

Hộp Bộ (406 – 407 – 408)

Mã số: 406 - 407 - 408
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã số: 406 - 407 - 408
Xóa

Kích Thước:

Hộp Bộ Nhỏ (406): 250 x 190 x H260 mm

Hộp Bộ Nhỏ (407): 270 x 210 x H290 mm

Hộp Bộ Nhỏ (408): 330 x 240 x H310 mm

  • 15
  • 49