Hộp (406 – 407 – 408)

Hộp (406 – 407 – 408)

Mã: 406 - 407 - 408
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái, Ngọc, Đỏ

Mã: 406 - 407 - 408
Xóa

No. 406       270 x 190 x H260 mm

No. 407       300 x 220 x H295 mm

No. 408       340 x 240 x H325 mm

  • 15
  • 49