Hộp Bộ (550 – 551 – 552)

Hộp Bộ (550 – 551 – 552)

Mã số: 550 - 551 - 552
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã số: 550 - 551 - 552
Xóa

Kích Thước:

Hộp 550: 146 x 110 x H76 mm

Hộp 551: 182 x 135 x H88 mm

Hộp 552: 215 x 158 x H99 mm

 

  • 15
  • 49