Hộp (550 – 551 – 552)

Hộp (550 – 551 – 552)

Mã: 550 - 551 - 552
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 550 - 551 - 552
Xóa

No. 550       146 x 110 x H76 mm

No. 551       182 x 135 x H88 mm

No. 552       215 x 158 x H99 mm

 

  • 15
  • 49