Hộp Cao

Mã số: 422 - 421 - 419
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã số: 422 - 421 - 419
Xóa

Kích Thước:

Hộp Cao Nhỏ (422):    130 x 80 x H120 mm

Hộp Cao Trung (421): 160 x 90 x H150 mm

Hộp Cao Lớn (419):    190 x 110 x H170 mm

 

  • 15
  • 49