Hộp Lạnh

Mã số: 298 - 283 - 284
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã số: 298 - 283 - 284
Xóa

Kích Thước:

Hộp Lạnh Nhỏ (298):    180 x 120 x H60 mm

Hộp Lạnh Trung (283): 230 x 140 x H80 mm

Hộp Lạnh Lớn (284):    260 x 170 x H90 mm

  • 15
  • 49