Hộp Mứt

Hộp Mứt

Mã: 622
Kích thước 272 × 279 × 99 mm
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Trắng, Đỏ

Mã: 622
Xóa
  • 15
  • 49
  • Mô tả

Mô tả