Hộp Nhựa Hita

Hộp Nhựa Hita

Mã: 609 - 610 - 611 - 612 - 613
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 609 - 610 - 611 - 612 - 613
Xóa

No. 609     143 x 104 x H51 mm            260ml

No. 610     142 x 102 x H76 mm            450ml

No. 611     197 x 142 x H68 mm            910ml

No. 612     198 x 144 x H101 mm          1.5L

No. 613     282 x 201 x H71 mm            2.1L

 

  • 15
  • 49