Hộp Nhựa Hita

Hộp Nhựa Hita

Mã: 609 - 610 - 611 - 612 - 613
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 609 - 610 - 611 - 612 - 613
Xóa

Kích thước:                                  Thể tích:

609: 136 x 96 x H50 mm            260ml

610: 136 x 96 x H75 mm             450ml

611: 190 x 136 x H67 mm            910ml

612: 190 x 136 x H100 mm          1.5L

613: 273 x 190 x H71 mm            2.1L

 

  • 102
  • 15
  • 49