Hộp Quai Cài

Hộp Quai Cài

Mã: 310 - 333 - 313
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Ngọc, Đỏ

Mã: 310 - 333 - 313
Xóa

No. 310       230 x 130 x H120 mm

No. 333       290 x 180 x H135 mm

No. 313       330 x 210 x H140 mm

  • 15
  • 49