Hộp Quai Cài

Hộp Quai Cài

Mã số: 310 - 333 - 313
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã số: 310 - 333 - 313
Xóa

Kích Thước:

Hộp Quai Cài Nhỏ (310):    230 x 130 x H120 mm

Hộp Quai Cài Trung (333): 290 x 180 x H135 mm

Hộp Quai Cài Lớn (313):    330 x 210 x H140 mm

  • 15
  • 49