Hộp Super Look Tròn

Hộp Super Look Tròn

Mã: 502 - 503 - 504
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 502 - 503 - 504
Xóa

Kích thước:

Hộp Super Look Tròn Nhỏ:    Ø110 x H60 mm

Hộp Super Look Tròn Trung: Ø145 x H73 mm

Hộp Super Look Tròn Lớn:    Ø180 x H82 mm

  • 15
  • 49