Hộp Vuông

Mã số: 429 - 425 - 430
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã số: 429 - 425 - 430
Xóa

Kích Thước:

Hộp Vuông Nhỏ:    135 x 125 x H55 mm

Hộp Vuông Trung: 155 x 145 x H65 mm

Hộp Vuông Lớn:    185 x 170 x H70 mm

  • 15
  • 49