Hộp Vuông Quai Cài

Hộp Vuông Quai Cài

Mã số: 432 - 433 - 434
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã số: 432 - 433 - 434
Xóa

Kích Thước:

Hộp Vuông Quai Cài Nhỏ: 155 x 155 x H65 mm

Hộp Vuông Quai Cài Nhỏ: 190 x 190 x H75 mm

Hộp Vuông Quai Cài Nhỏ: 220 x 220 x H85 mm

  • 15
  • 49