Hộp Vuông Quai Cài

Hộp Vuông Quai Cài

Mã: 432 - 433 - 434
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Trắng

Mã: 432 - 433 - 434
Xóa

No. 432       170 x 160 x H80 mm

No. 433       200 x 190 x H85 mm

No. 434       230 x 220 x H100 mm

  • 15
  • 49