Kệ Đài Loan

Kệ Đài Loan

Mã: 249
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương, Dương Đậm, Đỏ

Mã: 249
Xóa

Kích Thước:

Kệ ĐL 2 Tầng: 630 x 280/500 x H600 mm

Kệ ĐL 3 Tầng: 630 x 280/500 x H850mm

Kệ ĐL 4 Tầng: 630 x 280/500 x H1100 mm

  • 15
  • 35