Kệ Dép Lớn

Kệ Dép Lớn

Mã: 232
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Ngọc, Vàng Rổ, Đỏ, Xanh lá

Mã: 232
Xóa

Kích Thước:

Kệ Dép Lớn 3 Tầng: 570 x 255 x H680 mm

Kệ Dép Lớn 4 Tầng: 570 x 255 x H890 mm

  • 15
  • 35