Kệ Dép Nhỏ

Kệ Dép Nhỏ

Mã: 264
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Ngọc, Vàng Rổ, Đỏ, Xanh lá

Mã: 264
Xóa

Kích Thước:

Kệ Dép Nhỏ 3 Tầng: 485 x 220 x H640 mm

Kệ Dép Nhỏ 4 Tầng: 485 x 220 x H850 mm

  • 15
  • 35