Kệ Dụng Cụ

Kệ Dụng Cụ

Mã: 617 - 618 - 619 - 620
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Mã: 617 - 618 - 619 - 620

Nhỏ     No. 617    120 x 185 x H84 mm
Trung  No. 618    155 x 260 x H120 mm
Lớn     No. 619    209 x 354 x H145 mm
Đại      No. 620    300 x 480 x H179 mm

  • 15
  • 35