Kệ Ly

Kệ Ly

Mã: 315
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái, Ngọc, Đỏ

Mã: 315
Xóa

Kích Thước:

Kệ Ly 2 Tầng: 450 x 310 x H390 mm

Kệ Ly 3 Tầng: 450 x 310 x H600 mm

Kệ Ly 4 Tầng: 450 x 310 x H840 mm

  • 15
  • 35