Khay 293

Mã số: 293
Kích thước 347 × 265 × 70 mm
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Ngọc

Mã số: 293
Xóa
  • 15
  • 54