Lồng Bàn

Lồng Bàn

Mã: 387 - 355 - 353 - 388
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Ngọc, Vàng Chanh, Cam, Đỏ

Mã: 387 - 355 - 353 - 388
Xóa

Lồng Bàn Tiểu (387): 430 x 335 x H130 mm

Lồng Bàn Nhỏ (353): 490 x 365 x H143 mm

Lồng Bàn Lớn (355): 530 x 410 x H160 mm

Lồng Bàn Đại (388): 590 x 420 x H190 mm

  • 15
  • 61