Rổ Bông

Rổ Bông

Mã: 509 - 510 - 511
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lam LITA, Xám LITA

Mã: 509 - 510 - 511
Xóa

Nhỏ       No. 509   192 x 192 x H64 mm

Trung    No. 510   229 x 229 x H78 mm

Lớn       No. 511   270 x 270 x H92 mm

  • 15
  • 157