Rổ Cải Tròn

Rổ Cải Tròn

Mã: 415
Kích thước 415 × 415 × 130 mm
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Rổ, Dương Thái, Ngọc, Vàng Chanh, Vàng Rổ, Đỏ, Vàng

Mã: 415
Xóa

Kích thước:

Ø415 x H310 mm

  • 15
  • 36