Rổ Chữ Nhật

Rổ Chữ Nhật

Mã: 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương Thái, Hồng, Vàng Chanh, Xanh Biển, Đỏ, Vàng, Xanh lam

Mã: 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539
Xóa

Kích thước:

534: 245 x 170 x H70 mm

535: 285 x 200 x H73 mm

536: 330 x 225 x H75 mm

537: 380 x 260 x H90 mm

538: 432 x 292 x H100 mm

539: 495 x 330 x H115 mm

  • 15
  • 36