Rổ Chữ Nhật

Rổ Chữ Nhật

Mã: 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lam LITA, Xám LITA

Mã: 534 - 535 - 536 - 537 - 538 - 539 LITA
Xóa

No. 534   245 x 170 x H70 mm

No. 535   285 x 200 x H73 mm

No. 536   330 x 225 x H75 mm

No. 537   380 x 260 x H90 mm

No. 538   432 x 292 x H100 mm

No. 539   495 x 330 x H115 mm

  • 15
  • 157