Rổ Đôi Bầu

Rổ Đôi Bầu

Mã: 451 - 452
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Ngọc, Vàng Rổ, Đỏ

Mã: 451 - 452
Xóa

Kích thước:

Rổ đôi bầu nhỏ:

Thau:  265 x 225 x H90 mm
Rổ: 275 x 275 x H85 mm

 

Rổ đôi bầu lớn:

Thau:  310 x 265 x H95 mm
Rổ:  310 x 265 x H90 mm

  • 15
  • 36