Rổ Đôi Vuông

Rổ Đôi Vuông

Mã số: 514 - 515 - 516
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương, Dương Rổ, Dương Thái, Lá Đậm, Lá Nhạt, Ngọc, Vàng Chanh, Vàng Rổ, Xám, Xanh Biển, Cam, Đỏ, Vàng, Xanh lá, Xanh lam

Mã số: 514 - 515 - 516
Xóa

Kích thước:

Rổ đôi vuông nhỏ (514):   195 x 195 x H70 mm

Rổ đôi vuông trung (515): 228 x 228 x H80 mm

Rổ đôi vuông lớn (516):    267 x 267 x H98 mm

  • 15
  • 36