Rổ Đôi Vuông

Rổ Đôi Vuông

Mã: 514 - 515 - 516 LITA
Nguyên liệu

PP chính phẩm

Màu sắc

Dương LITA, Hồng LITA, Lam LITA, Xám LITA

Mã: 514 - 515 - 516 LITA
Xóa

Kích thước:

514: 195 x 195 x H70 mm

515: 228 x 228 x H80 mm

516: 267 x 267 x H98 mm

  • 15
  • 157